Son Guncelleme: Mayıs 27, 2018

İngilizce Güzel Sözler

İngilizce Güzel Sözler

İnsanın kendini ifade edememesi yaşanabilecek en kötü durumlardan birisidir. Kültürümüz öylesine derindir ki; her devrin bilginleri, insanları ve onların ruh hallerini ifade eden ingilizce güzel sözler söylemişlerdir. Böyle bir toplumda insan kendisi bu konuda yetenekli olmasa bile, kendini ifade etmek için ingilizce güzel sözler bulmakta zorlanmayacaktır. Her durumu, her ruh halini ifade etmeye yarayacak ingilizce güzel sözler aşağıda bulunmaktadır.

 

 

İngilizce güzel sözler ve Türkçe anlamları

 

“Whatever else is unsure in this stinking dunghill of a world a mother’s love is not.”

“Dünya denilen su kokuşmuş çöplükte herşeyden şüphe edebiliriz. Bir Anne’nin sevgisi hariç.”


“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.”

“Yaşam para gibidir: Dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz, ama yalnızca bir kez.”


“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

“Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez.”


“To make a different in someone’s life you don’t have to be brilliant, rich, handsome, beautiful or perfect. You just have to care.”

“Birisinin hayatına dokunmak için zeki,zengin,yakışıklı, güzel ya da mükemmel olmanıza gerek yok. Önemseyin yeter.”


“If you are still talking about what you did yesterday, you haven’t done much today.”

“Hala dünden söz ediyorsanız,bugün pek birşey yapmamışsınızdır”


“You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

“Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.”


“Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things.”

“Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.”


“Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.”

“Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.”


“You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.”

“Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.”


“A person starts dying when they stop dreaming.”

“Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.”


“The intensity in your eyes burns my pen as I write.”

“Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor”


“They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.”

“Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.”


“There are no shortcuts to any place worth going.”

“Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.”


“Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone”

“Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor.”


“Every man dies. Not every man really lives.”

“Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz.”


“We are all broken. That’s how the light gets in.”

“Hepimizde biraz kırıklıklar vardır. Zaten ışıklar bu kırıklardan süzülür içimize.”


“Peace begins with a smile.”

“Huzur bir gulumsemeyle baslar.”


“Imagination is more important than knowledge.”

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.”


“He who does not understand your silence will probably not understand your words.”

“Senin sessizliğini anlamayan biri, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.”


Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.”

“Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile.”


“You become responsible, forever, for what you have tamed.”

“Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden.”


“Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.”

“Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır.”


“Where flowers bloom, so does hope.”

“Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır.”


“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.”

“Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, Hiç incinmemiş gibi sev, Hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, Dünya cennetmiş gibi yaşa.”


“You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming.”

“Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.”


“Sometimes things that hurt you most, teach you the greatest lessons of life.”

“Bazen canınızı en çok acıtan şeyler, size hayatın en önemli derslerini öğretirler.”


“The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.”

“Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak.”


“Maybe this world is another planet’s hell.”

“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.”


“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

“Durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur.”


“Looks may capture the eyes, but it’s the personality that captures the heart.”

“Dış görünüş gözleri ele geçirebilir ama kalbi elde eden kişiliktir.”


“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

“Birileri bugün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir.”


“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine.”

“Eğer bütün hayatınızı fırtınayı bekleyerek geçirirseniz , asla güneşin keyfini çıkaramazsınız”


“Some people feel the rain, others just get wet.“

“Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.”


 

Sosyal Medyada Paylaşmaya Ne Dersin?

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.